About Rutu Rotterdam

Missie & Visie RUTU Rotterdam

Wij willen dat Roffadammers zichzelf kunnen zijn in een steeds verhardende westerse maatschappij.

Wij streven ernaar dat Roffadammers zichzelf kunnen zijn, ongeacht de toenemende verharding in de westerse maatschappij. We geloven in de vrijheid van individuele expressie en identiteit.

Bij RUTU Rotterdam moedigen we Roffadammers aan om authentiek te zijn en hun eigen pad te volgen, ongeacht hun achtergrond. We willen een veilige en inclusieve ruimte bieden waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn, zonder angst voor discriminatie of vooroordelen. Door empowerment, bewustwording en dialoog dragen we bij we aan het bevorderen van acceptatie en begrip in de hedendaagse dynamische samenleving, zodat iedereen, onbeschaamd. trots en vrij zichzelf durft te zijn!

RUTU Rotterdam – Voor Roffadammers… Ken gewoon!